Oživimo zajedništvo – X aukcija i izložba darovanih slika

1. GRAFIČKA MAPA ŠPORHETEK, 9 autora
1. GRAFIČKA MAPA ŠPORHETEK, 9 autora

Župa svetog Antuna Padovanskog – 27.11.2015. u 19,00 sati

ČAKOVEC JUG

 

1. GRAFIČKA MAPA ŠPORHETEK, 9 autora,
2. IVAN LACKOVIĆ-CROATA, 33×23, grafika dorađena akvarelom
3. BRANKO BUDIMIR, „Gospa“, reinterpretacija po „Muriglio“, 40×30.
4. NEPOZNATI AUTOR, „Bagdadska čaršija“, ulje na lesonitu, 29×38.
5. MERSAD BERBER, akad. slikar, grafika gicle dorađena u zlatu, 33×21.
6. NINA REŽEK-WILSON, akad. slikar, „Kompozicija“, ulje na platnu, 80×80.
7. GABRIJELA BINDER, „Zrinska garda“, ulje na platnu, 50×70, 2014.
8. NENAD OPAČIĆ, akad. slikar, „Varaždinski portal“, 47×68.


9. ŠTEFICA VOJVODA MOROVIĆ, „Perunike“, ulje na platnu, 40×50,2015.
10. IVICA ŠIŠKO, akad. slikar, „Kameni cvijet“, acrylic, 60×50, 1999/2015.
11. IVAN LACKOVIĆ-CROATA, „Polnoćka“, grafika, 20×28.
12. IVO REŽEK, akad. slikar, „Dječaci u igri“, crtež, 20×29.
13. ZORAN MILJKOVIĆ, „Murščak“, ulje na platnu, 60×50.
14. IVAN ČUKELJ, „Hiža u šumi“, ulje na platnu, 60×50.
15. MARIKA ŠAFRAN BERBEROVIĆ, akad. slikar, „Grad Zrinskih“, akvarel, 28×21, 1978.
16. ROBERT GARAFOLIĆ, „Stari Grad Varaždin, akvarel, 2006.,41×28.
17. FRANCISKA PONGRAC, „U podnožju planina“, akril na platnu, 70×50, 2014.
18. MARIJA ČUKELJ, „Park“, ulje na platnu, 80×60, 2002.
19. ROBERT GARAFOLIĆ, „Pejzaž“, tuš, 40×20.
20. JELENA DABIĆ , „Konji“, akvarel, 50×70, 2000.
21. FRANCISKA PONGRAC, „Zimsko jutro“, akvarel, 50X35, 2015.
22. FRANJO RUŽMAN, „Seoska idila“, crtež, 1997, 32×23.
23. ZLATKO PRICA, akad. slikar, „Igra“, svilotisak, grafika, 50×70.
24. ANĐELA BUĐANOVAC, „Cvijeće u vazi“.ulje na platnu, 40×50.
25. STJEPAN LEVAČIĆ, „Vrbe“, ulje na platnu, 40×50.
26. DRAGUTIN HAJDAROVIĆ, „Stari tok“,ulje na platnu, 60×50, 2007.
27. IVAN VEČENAJ, akad. slikar, „Nosimo križa kak i moj stari“, 70×50.
28. IVO REŽEK, akad. slikar, „Autoportet“, ulje na platnu, 27×52, 1976.
29. JELENA DABIĆ, „Konji“, akvarel, 50×70, 2000.
30. GABRIJELA BINDER, Obitelj Zrinski“, ulje na platnu, 40×60.
31. BRANKO BUDIMIR, „Raspelo po Zurbaran“, pastel, 18×27.
32. NADA ŽILJAK, akad. slikar, „Životinje“, ulje na platnu, 98×119,
33. ROBERT LEVAČIĆ, akad. slikar, pastel, 38×55.
34. NEDA HORVAT, „Čakovec“, pastel, 70×48, 2009.
35. STJEPAN KATIĆ, „Varaždin“, serigrafija, 46×32.
36. FRANCISKA PONGRAC, „Slapovi na rijeci“, akril-pastel, 70×50, 2010.
37. MLADEN VEŽA, akad. slikar, Motiv iz Igrana“, grafika, svilotisak, 35×33.
38. STJEPAN LEVAČIĆ, Pejzaž, , ulje na platnu, 60×50.
39. VRČEK, „Mlin“, ulje na platnu, 50×60.
40.TOMAS, „Dravsko jezero“, ugljen, 50×34.
41. BOBIĆ, „Varaždin u sutonu“, serigrafija, 26×20.
42. ŽELJKO PRSTEC, „Ajngeli“, kombinirana tehnika, 70×50.
43. B.DOLENEC, „Cvijeće“, ulje na platnu, 80×60.
44. BOŽENA HAJDAROVIĆ, „Jesen na jezeru“, akrilik na platnu, 40×50.
45. NINO PLAVLJENIĆ, „Jupiterovo more“, akril na platnu, 40×30, 2015.
46. MARIJA ČUKELJ, „Narcise“, ulje na platnu. 50×60, 2003.
47. STANKO ROŠKAR, „Težak život“, ulje na platnu, 46×55.
48. KREŠIMIR NOVAK, akrilik na papiru, 64×44.
49. FRANCISKA PONGRAC, „Zalazak“, akvarel, 55×35, 2015.
50. FRANCISKA PONGRAC, „Katruže“, pastel, 35×49, 2015.
51. HAMDIJA ČAVRK, akad. grafičar, „Križ“, aquatinta-grafika, 50×70.
52. JOSIP PONGRAC-ROCHUS, akad.slikar, „Gospa od anđela“, 84×106.