Crkveni sprovod

Crkveni sprovod je čin u kojem Crkva zaziva duhovnu pomoć na preminule i odaje počast njihovim tijelima te istodobno pruža živima utjehu nade. Crkva usrdno preporučuje da se čuva pobožni običaj pokapanja tijela preminulih. Ipak, ne zabranjuje spaljivanje, osim ako je izabrano zbog razloga protivnih kršćanskom nauku.

Što činimo kada trebamo prijaviti sprovod?

Kod prijave za  sprovod nekog našeg dragog  pokojnika,  treba činiti sljedeće:

–  rješavati  potrebno kod nadležnih institucija za ukop
–  doći u župni ured i dogovoriti sa svećenikom vrijeme pokopa
–  ponijeti sa sobom opće podatke o pokojniku (osobnu iskaznicu)
–  traže se podaci: ime i prezime pokojnika, dan, mjesec i godina smrti, mjesto smrti,  dan, mjesec i godina rođenja, mjesto rođenja, mjesto stanovanja, ime i prezime supruga/supruge ili roditelja,  uzrok smrti, je li osoba primila sakramente (bolesničko pomazanje, sv. Ispovijed, sv. Pričest).