SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA – STARA GODINA

Sljedeći tjedan slavi se u Katoličkoj Crkvi:

• P. – SVETA MARIJA BOGORODICA, NOVA GODINA
• U. – Sv. Bazilije Veliki i Grgur Nazijanski, biskupi i crkveni naučitelji
• S. – Presveto Ime Isusovo
• Č. – Bl. Anđela Folinjska, redovnica
• P. – Sv. Sinkletika
• S. – BOGOJAVLJENJE. SVETA TRI KRALJA

Sljedeća nedjelja je blagdan KRŠTENJE GOSPODINOVO.

1. Danas je Stara Godina. Misa Zahvalnica je u 18,oo sati.

2. Sutra, u ponedjeljak, 1. siječnja 2018. godine je Nova Godina i svetkovina SVETE MARIJE BOGORODICE. Svete mise su po nedjeljnom rasporedu: u 7,oo; 9,oo; 11,oo i 18,oo sati.

3. U petak, 5. siječnja 2018., uoči Sv. Tri Kralja, uz večernju misu u 18,oo sati biti će blagoslov vode.

4. U subotu, 6. siječnja je BOGOJAVLJENJE ili SVETA TRI KRALJA. Svete mise su nedjeljnim rasporedom: u 7,oo; 9,oo; 11,oo i 18,oo sati.

5. Blagoslov kuća i obitelji nastavlja se prema rasporedu kako je objavljeno. Zahvaljujemo na lijepom primitku prigodom Blagoslova kuća i obitelji. Ako je netko izostavljen, a želi primiti Blagoslov neka se prijavi u župnom uredu.