Sveta Cecilija

Sveta Cecilija-1Misnim slavljem predvođeno pjevanjem župnog zbora u našoj je župi u predvečerje nedjelje Krista Kralja proslavljena sv. Cecilija.

Kratkim životopisom svete Cecilije župnik je približio njezin lik i razloge svetosti. Kako je sveta Cecilija, djevica i mučenica, proglašena zaštitnicom glazbe, osobito crkvene, nakana svete mise bili su pokojni članovi našeg crkvenog zbora. Molilo se osobito i za sadašnje članove zbora – da pjevajući duhovno rastu i da budu ustrajni u svojoj zauzetosti kako bi svojom pjesmom usmjeravali vjernički puk da u iskrenosti srca slave Boga u euharistijskom otajstvu. Samo tako pjevajući, obistinjuje se omiljena rečenica zboraša „Tko pjeva, dvostruko moli“. Molitvu vjernika izmolili smo u obliku litanija posvećenih svetoj Ceciliji:

Sveta Cecilijo, slavna Kristova mučenice,čije je srce gorilo vatrom Božanske ljubavi, moli za nas.

V.Ž.