kip Sv Franje Asiškog

kip Sv Franje Asiškog  kip Sv Franje Asiškog  kip Sv Franje Asiškog

Kip svetog Franje Asiškog,izrađen u bronci, kipar Josip Poljan, kip smješten ispred župnog ureda župe sv. antuna Padovanskog.