Zahvala i godišnja statistika župe Sv. Antuna Padovanskog

8ZAHVALA NA KRAJU GRAĐANSKE GODINE
Zahvaljujem se svim pastoralnim suradnicima, Župnom pastoralnom vijeću, Župnom ekonomskom vijeću, vjeroučiteljicama, Franjevačkom svjetovnom Redu, mladima, volonterima Caritasa, skupljačima milostinje, čitačima, župnom zboru, zboru mladih, ministrantima, uredništvu ZVONA i web stranice, dobročiniteljima, braći konfratrima, svim vjernicima na pomoći i suradnji. Zahvaljujem se p. Stanku na pomoći i svakom savjetu.

fra Tomislav

ŽUPNA STATISTIKA

ŽUPA SV. ANTUNA PADOVANSKOG
ČAKOVEC JUG
2014. godina

KRŠTENI: 45 (2013. je bilo 52)

 • muški: 22
 • ženski: 23
 • zakoniti: 35
 • građansko-pravno zakoniti: 3
 • nezakoniti: 7
 • kršteni do prve godine života: 34
 • 1. – 7. god. života: 8
 • 7. – 18. god. života: 3
 • iznad 18. god. života: 0 (katekumeni)

UMRLI: 25 (2013. je bilo 43)

 • muški: 11
 • ženski: 14
 • bez sakramenata za bolesne i umiruće umrlo je 12 osoba (13 osoba je primilo sakramente)

VJENČANI: 23 par (2013. je bilo 18 parova)
KRIZMANICI: 50 (41)
PRVOPRIČESNICI: 54 (36)
POSJETI BOLESNICIMA: 35 (47)
EKSKURZIJE: 85 (55)
PODIJELJENO SVETIH PRIČESTI: oko 47.600 (44.200)